Bérleti feltételek

A Solidus Flottakezelő Kft. az alábbi feltételekkel tud ügyfelei részére gépjárművet biztosítani:


ÁBSZF

Jelen általános bérleti szerződési feltételek (továbbiakban: Ábszf) kötelező jelleggel irányadóak a Solidus Flottakezelő Kft., mint Bérbeadó (a továbbiakban: Bérbeadó), másrészről a túloldalon feltüntetett Bérlő (a továbbiakban: Bérlő) között, a túloldalon megjelölt gépjármű (a továbbiakban gépkocsi) bérbeadására létrejött bérleti jogviszonyban.

1.) A Bérlő lehet belföldi vagy külföldi, nagykorú természetes személy, jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező társaság, egyéb szervezet, aki/amely a bérleti szerződés megkötésekor megfelelő biztosítékot nyújt a gépkocsi visszaadására és a bérleti díj megfizetésére.

2.) A gépkocsivezető
A bérelt gépkocsit vezetheti az a személy, aki:

 • megfelel a bérleti jogviszony fennállása alatt hatályos árlista szerinti minimális életkor előírásnak
 • érvényes vezetői engedéllyel rendelkezik, amely legalább 1 éve a bérelt járműkategória vezetésére jogosít
 • a Bérbeadó a bérleti szerződésen vagy annak mellékletében gépkocsivezetőként feltüntette.

A Bérlő ezen kívül más személy használatába nem adhatja a gépkocsit.

A Bérlő tudomásul veszi, hogy az Ábszf-ben foglaltak betartásáért teljes és korlátlan kártérítési felelősséggel tartozik, akkor is, ha a gépkocsit nem ő, hanem bármely olyan személy vezette, akinek a gépkocsihoz való hozzáférést szándékosan vagy gondatlanságból lehetővé tette.

3.) A bérleti jogviszony a bérleti szerződés aláírásával és a gépkocsi átadásával jön létre. A bérleti szerződés időbeli hatálya a túloldalon feltüntetett tervezett leadás napjának meghatározott órájáig/percéig tart.

tovább...


Ugrás az oldal tetejére


Korhatár, vezetői engedély

A gépjármű vezetés feltétele A, B, F kategóriák esetén minimum a 21. év, C, G, H kategória esetén minimum a 25. év, D, E kategória esetén minimum a 30. év betöltése szükséges. Ezen felül a bérlő megfelel az Általános bérleti szerződési feltételeknek.


Ugrás az oldal tetejére


Igényelt gépjármű

Gépjárműfoglalást /megrendelést kategóriára fogadunk el, konkrét típust nem áll módunkban garantálni.


Ugrás az oldal tetejére


Fizetési feltételek

A bérlés során a gépjármű átvételekor kell biztosítani az adott gépjárműre megállapított kauciós díjat dombornyomásos bankkártyán (MasterCard, VISA, Maestro). A kaució mértékét a várható bérleti díj és az önrész Áfa-val növelt összege alapján állapítjuk meg. A bérlés végeztével a bankkártyán történt zárolást feloldjuk, amennyiben a bérlő valamennyi fizetési kötelezettségének eleget tett és a gépjárművet a bérlő az átadáskori állapotában szolgáltatja vissza.


Ugrás az oldal tetejére


Bérleti díj

A minimális bérleti időtartam 1 nap /24 óra. 29 percen túli késedelmes vissza hozatal esetén plusz egy bérleti nap kerül felszámolásra.

A bérleti díj tartalmaz:

 • 3.600 km gépkocsi használatot
 • kötelező gépjármű felelősségbiztosítást
 • casco biztosítást önrészesedéssel
 • magyarországi autópálya használati díjat
 • téli üzemmód költségét
 • gépkocsi karbantartását 
 • 24 órás műszaki segélyszolgálatot meghibásodás, baleset esetén.

A bérleti díj nem tartalmazza az üzemanyagot, a nem rendeltetésszerű használatból eredő meghibásodások, károk költségeit és minden egyéb, a bérlet során felmerülő költséget.


Ugrás az oldal tetejére


Biztosítás, önrészcsökkentés

Valamennyi gépjárművünk rendelkezik kötelező felelősség és Casco töréskár biztosítással, melyet a bérleti díj tartalmaz. Töréskár esetén az önrész mértéke rendeltetés- és szerződésszerű használat mellett bekövetkezett káreseményekre:

 • A, B, F kategória esetén minimum 50.000,- Ft vagy a kárérték 10%-a
 • C, D, E, G, H kategória esetén minimum 100.000,- Ft vagy a kárérték 10%-a

Amennyiben a keletkezett kár összege nem éri el a kategóriánként meghatározott minimálisan fizetendő önrész összegét, akkor kártérítésként a tényleges kár értéke kerül felszámolásra.

A kártérítési összegek pontos meghatározása a biztosító társaság által meghatározott díjszabás alapján történik. A kártérítés összege káreseményenként kerül felszámolásra.
Nem kell önrészt fizetni, amennyiben a károkozás a másik fél hibájából történt, az esetről rendőrségi jegyzőkönyv-, baleseti bejelentő készült és a másik fél felelősségbiztosítása alapján a kár rendezhető.

Abban az esetben, ha a bérlő balesetet okoz, és ennek tényét baleseti bejelentőn aláírásával elismeri és rendőrségi jegyzőkönyv készült, köteles a bérbeadónak ezt jelezni akkor is, ha az általa használt gépjárműben nem keletkezett sérülés. Ennek elmulasztása esetén az okozott kárt köteles megtéríteni.

Nem rendeltetés- és szerződésszerű használat mellett bekövetkező káresemény esetén a bérlő a kár teljes összegéig felelős.

A biztosítás nem fedezi a gumiabroncsok, felnik, antenna, küszöb, tető sérüléseiből, a nem megfelelő üzemanyag használatból eredő meghibásodásokat, illetve semmilyen a beltérben keletkezett kárt.


Ugrás az oldal tetejére


Egyéb díjak

2009. február 1-től adókötelesnek minősül az a személygépjármű, mely nem magánszemély tulajdonában áll, ebből adódóan a gépjármű bérbeadáskor az adó alanya a bérlő. Az adókötelezettség a bérleti napok számával megegyezik, a gépjármű leadásakor megszűnik.

Díjai:

 • 0-50     (kW) gépjármű teljesítmény esetén 7.700,- Ft +Áfa /hó
 • 51-90   (kW) gépjármű teljesítmény esetén 8.800,- Ft +Áfa /hó
 • 90-120 (kW) gépjármű teljesítmény esetén 11.000,- Ft +Áfa /hó
 • 120-     (kW) gépjármű teljesítmény esetén 22.000,- Ft +Áfa /hó

» Ki- és visszaszállítás
Előre egyeztetett megrendelés esetén, közigazgatási határon belül munkaidőben ingyenes, munkaidő után 3.000,- Ft + Áfa. Közigazgatási határon kívül 120,- Ft +Áfa /km, minimum 3.000,- Ft +Áfa.

» Külföldi leadás
A leadási díj városonként eltérő, kérjük, érdeklődjön a bérlést megelőzően ennek mértékéről.

» Újratankolás díj
Bérbeadáskor a gépjárművet tele tankkal adjuk át, leadáskor az esetlegesen hiányzó üzemanyag mennyiséget az aktuális üzemanyag díj + 2.000,- Ft +Áfa szolgáltatási díjjal együtt kerül felszámolásra.

» Téli szezonális felár
Az időjárási viszonyoknak megfelelően október 15-től március 15-ig gépjárműveinket téli gumiabronccsal, jégkaparóval és téli szélvédőmosó folyadékkal látjuk el, melyet bérleti díjunk tartalmaz.

tovább...


Ugrás az oldal tetejére


Kiegészítő felszerelések

Előzetes megrendelés esetén az alábbi kiegészítő felszerelések igényelhetők:

 • navigációs rendszer: 1.600,- Ft +Áfa /nap max. 15 napra kerül felszámításra havonta (30 nap).
 • gyermekülés: 8.000,- Ft +Áfa /bérlet
 • hólánc: 5.200,- Ft +Áfa /bérlet.


Ugrás az oldal tetejére


Külföldre utazás

Amennyiben a gépjárművel el kívánja hagyni az országot, ehhez előzetes egyeztetés szükséges, amit az átvételkor jeleznie kell. Fontos, hogy csak azokba az országokba szabad kiutazni, ami a határkilépési engedélyen szerepel. A bérelt gépkocsival tilos a FÁK tagállamaiba, Albániába, Görögországba és Törökországba távozni. Románia, Bulgária, Macedónia, Bosznia-Hercegovina, Szerbia és Montenegró (kivéve Koszovót) területére csak A, B, F kategóriákkal engedélyezett az utazás. A Bérbeadó üzemeltetésében lévő gépkocsikat tilos komppal országok között szállítani.


Ugrás az oldal tetejére


© Copyright 2019 • Solidus Flottakezelő Kft. Minden jog fenntartva. Powered by spp.hu | flottakezeles.lap.hu | flottakezeles.tlap.hu